Nêu cao ý thức tự giác trong học tập và làm theo Bác

Thứ Năm, 09:04, 14/03/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Năm 2012, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã chú trọng gắn việc làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, đơn vị. Nhờ có sự chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ nên công tác này đã đạt được những kết quả khá quan trọng. Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 23-KH/TU của Tỉnh uỷ còn những hạn chế nhất định cần được khắc phục.

TIN LIÊN QUAN

 

Lãnh đạo cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI).                    Ảnh: P.Lý
Lãnh đạo cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI). Ảnh: P.Lý


Có thể khẳng định rằng, sau khi được học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2012, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong việc làm theo Bác.

Chuyển biến trong nhận thức và hành động...

Điển hình như tộc họ Võ ở xóm Đồng, thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh (Bình Sơn) hiến 5.000m2  đất vườn, tự động phá bỏ tường rào để mở đường và huy động con cháu đóng góp hơn 150 triệu đồng để làm đường. Ông Võ Thọ chia sẻ: "Với người nông dân chúng tôi, học Bác ở tính thật thà, chất phác, vì cuộc sống cộng đồng. Nên sau khi tuyên truyền, vận động hiến đất mở đường giao thông nông thôn người dân đã hưởng ứng tham gia một cách tích cực". Phong trào này sau đó được nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh. Ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) trên 150 hộ dân tự nguyện đóng góp 500 ngàn đồng/hộ và trên 10.000m2  đất để làm tuyến đường giao thông từ cầu B5 đi Kim Sa với chiều dài 1.000m, rộng 5,5 với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, làm cho bộ mặt nông thôn ở đây khang trang hơn. Ngoài ra, con em trong thôn làm ăn thành đạt ở phương xa cũng đã chia sẻ với người dân nơi quê nhà hơn 60 triệu đồng để làm đường.

Còn ở xã Phổ Thuận (Đức Phổ), tuy cuộc sống của đại bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhưng hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, người dân đã trích tiền tiết kiệm dành dụm  đóng góp trên 1,5 tỷ đồng để làm 4 tuyến đường giao thông nông thôn. Hay như cán bộ, đảng viên người dân tộc Hrê ở thôn Làng Mân, xã Ba Bích (Ba Tơ) hiến gần 7.700m2 đất để xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng nứt núi.

Ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, qua học tập Bác cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã trực tiếp đối thoại với nhân dân huyện Sơn Tịnh; 11/14 đồng chí bí thư cấp huyện đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Đây là việc làm thiết thực, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số tồn tại, vướng mắc ở cơ sở, tạo thêm niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

...Nhưng chưa toàn diện

Thực tế, thời gian qua vẫn còn nhiều cấp uỷ ở trong tỉnh chưa chủ động, thiếu sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Kế hoạch 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Một số nơi lúng túng trong việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Việc bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp còn chung chung, chưa sát yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, chưa ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ dẫn đến chưa thật sự gương mẫu; một số cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và kỷ luật Đảng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác chưa được coi trọng, kết quả cụ thể chưa nhiều, chưa toàn diện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản, cho rằng: "Nơi nào cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, quyết tâm và tập trung chỉ đạo cụ thể, sâu sát, nghiêm túc, có cách làm sáng tạo thì việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở đơn vị đó đạt hiệu quả thiết thực. Mặt khác, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và Nghị quyết TW 4 sẽ tạo được phong trào, động lực, khơi dậy tính tự giác thực hiện của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Đây chính là bài học kinh nghiệm quý giá để các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2013.

*Đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: "Cần đi vào cụ thể và thiết thực".
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh bước đầu đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tuy nhiên, sau kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ4 thì còn nhiều vấn đề phải tiếp tục làm, trong đó việc học tập quán triệt và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4. Đó là, phong cách của cán bộ, đảng viên trong công tác quần chúng và thực hiện dân chủ, nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề này cũng như chuyên đề của những năm trước, cần có cách làm phù hợp hơn, phải đi vào cụ thể, thiết thực, tránh tình trạng làm hình thức. Chi, đảng bộ cơ sở lấy từng nội dung của chuyên đề đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, rà soát lại nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đó trên tinh thần học tập và làm theo Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương. Cần đẩy mạnh nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Có như vậy mới nhân rộng mô hình, thể hiện sức lan tỏa của việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân.

*Đồng chí Võ Thái Nguyên - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: "Bồi dưỡng, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình để tạo hiệu ứng rộng rãi".
Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên quán triệt; xây dựng kế hoạch thực hiện làm theo Chuyên đề năm 2013 của tập thể và từng cán bộ, đảng viên; trên cơ sở đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên bằng việc làm thiết thực gắn với việc khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Gắn nội dung này với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; không ngừng bồi dưỡng, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình để tạo hiệu ứng rộng rãi trong Đảng bộ Khối nói riêng và cả tỉnh nói chung.

*Đồng chí Hà Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn: "Tuổi trẻ Quảng Ngãi nêu gương bằng những việc làm cụ thể và thiết thực".
Năm 2013 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội, đoàn thể và tuổi trẻ trong tỉnh. Việc phát động các phong trào thanh niên không còn là khẩu hiệu suông mà là hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với cuộc sống cộng đồng. Trong năm 2013, Tỉnh đoàn sẽ thực hiện chương trình chào cờ, kể chuyện dưới cờ; viếng nghĩa trang liệt sỹ 2 lần/ tuần; học tập và nêu gương người tốt việc tốt; nêu gương các anh hùng liệt sĩ, những tấm gương bình dị mà cao quý… để các bạn trẻ học tập, noi gương.

*Đồng chí Nguyễn Huy Đức - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 21, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi: "Cán bộ, đảng viên làm theo chưa nhiều, chưa có chiều sâu".
Thực tế hiện nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị còn một số hạn chế nhất định. Đó là, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức còn chung chung, chưa cụ thể, sát với tình hình thực tế nên khó kiểm điểm, kiểm tra đánh giá. Việc làm theo Bác chưa được thể hiện rõ ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị chưa thường xuyên, nhất là tuyên truyền những tấm gương điển hình trong việc làm theo còn quá ít, nên chưa khơi dậy được phong trào nêu gương.

Theo tôi, các cấp uỷ, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác trong việc học tập và làm theo Bác từ những công việc nhỏ nhất hàng ngày. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chuyên đề năm 2013. Đối với các chi, đảng bộ cũng cần đưa ra được những mô hình cụ thể trong việc làm theo. Có như thế mới có sức thuyết phục.

*Già làng Đinh Văn Ân, ở thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua (Sơn Tây): "Học Bác là nói phải đi đôi với làm".
  Ở Bác Hồ, có rất nhiều điều hay để chúng ta học hỏi, làm theo. Riêng tôi,  nhớ nhất lời dạy của Bác nói với đồng bào là phải đánh đuổi giặc đói, giặc dốt, lạc hậu. Hiện nay, cuộc sống người dân miền núi tuy có phát triển hơn trước, nhưng nhìn chung còn nghèo lắm. Vì thế, tôi luôn động viên, giải thích cho bà con muốn thoát nghèo phải đuổi "giặc đói" và để làm được thì phải cho con cái học cái chữ để xóa "giặc dốt". Bởi lẽ, khi bà con không biết chữ thì khó tiếp thu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Với cán bộ lãnh đạo cấp trên, tôi mong các đồng chí phải thấm nhuần lời dạycủa Bác "nói phải đi đôi với làm", phải gương mẫu, gần gũi chia sẻ khó khăn cùng với đồng bào nghèo; nhất là chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ  cho nhân dân.                                                       

 


Phòng NC - VX – XDĐ
 

.