Cập nhật lúc: 20:19, 14/10/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Ban hành kế hoạch quản lý sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả đảm bảo an toàn


(Baoquangngai.vn)- ​Tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch quản lý sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.
 
​Theo kế hoạch, giai đoạn 2017-2018 sẽ hoàn thiện hệ thống quản lý ATTP từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn; củng cố phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, đủ năng lực kiểm nghiệm thực phẩm; 85% đối tượng là người quản lý; 75% đối tượng là người sản xuất, người tiêu dùng rau, củ, quả có kiến thức và thực hành đảm bảo ATTP;
 

 

60% các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả được kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Bản cam kết đảm bảo ATTP;  50% các chợ (bao gồm cả chợ tự phát) và 100% siêu thị trên địa bàn tỉnh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; xây dựng và phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn; 100% cơ sở sơ chế, chế biến rau, củ, quả được thống kê và kiểm tra đánh giá, phân loại; Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi toàn tỉnh; kiểm soát kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, các vật tư nông nghiệp.
 
Giai đoạn 2019-2020: 100% cán bộ làm công tác đảm bảo ATTP cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP; hình thành mạng lưới giám sát, cảnh báo nhanh đối với các vùng sản xuất rau, củ, quả trọng điểm; tuyến huyện/thành phố có phòng xét nghiệm thực hiện được các chỉ tiêu xét nghiệm cơ bản về ATTP (vi sinh, lý hóa); duy trì và đầu tư nâng cao phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025;
 
100% đối tượng là người quản lý, 90% đối tượng là người sản xuất, 80% đối tượng là người tiêu dùng rau, củ, quả có kiến thức và thực hành đúng về ATTP; 85% các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả được kiểm tra, đánh giá, cấp Giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện ATTP/Bản cam kết đảm bảo ATTP; 80% các chợ (bao gồm cả chợ tự phát) trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; Phát triển vùng trồng rau an toàn với qui mô lớn (30% diện tích rau, củ, quả…) áp dụng rộng mô hình VietGAP; hoàn thành phủ kín diện tích trồng rau an toàn trên diện tích đã được quy hoạch; Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi tỉnh; kiểm soát kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp.
 
PV
.