Cập nhật lúc: 15:24, 27/10/2017 [GMT+7]
.

Công tác dân số trong tình hình mới


(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới là một trong những nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đề cập. Theo đó, Trung ương khẳng định, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Chú trọng phát triển toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội... trong tình hình mới.
 

TIN LIÊN QUAN

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đặng Văn Ngữ, cho biết: Nội dung của Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, là tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh và nuôi dạy con tốt để duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, với quy mô dân số hợp lý (khoảng 104 triệu người vào năm 2030). Tập trung ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con.

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh có tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh cao.
Quảng Ngãi là một trong những tỉnh có tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh cao.


Cùng với đó là, đổi mới nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số và phát triển. Hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.
 

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), liên quan đến chính sách dân số, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh: Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Coi công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ của toàn dân; đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá; tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ của quốc tế, bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.

Ở tỉnh ta, trong thời gian qua, công tác dân số đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Nhiều địa phương đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực như mô hình thôn, tổ, khu dân cư, xã không có người sinh con thứ 3.

Đến nay, toàn tỉnh có 2 xã, 139 thôn, tổ có trên 3 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên. 19 CLB “các bạn gái tiêu biểu” thuộc gia đình sinh con một bề gái được thành lập tại các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi... góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay. Nhiều CLB phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, không sinh con thứ 3 tại các xã, phường cũng đã phát huy hiệu quả, giảm tình trạng sinh con thứ 3 cao ở các địa phương...

Tuy nhiên,  hiện nay công tác DS - KHHGĐ  của tỉnh cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng gia tăng, khó kiểm soát; cơ cấu dân số chưa có sự chuyển biến nhanh; chất lượng dân số chưa cao, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... Trong khi đó, nguồn kinh phí thực hiện công tác DS- KHHGĐ còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả không cao.

Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trong công tác DS – KHHGĐ thời gian đến ở tỉnh ta, là phấn đấu duy trì ổn định, vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; duy trì và tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân số phù hợp với quá trình phát triển.

“Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền đối với công tác dân số. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục và vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi, nhằm nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả Đề án chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, giai đoạn 2017-2025 tỉnh Quảng Ngãi đã được phê duyệt theo Quyết định số 484/QĐ-UBND, ngày 10.7.2017 của UBND tỉnh. Chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí khác và đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá về công tác dân số đối với các hoạt động về truyền thông, giáo dục, cung cấp dịch vụ kỹ thuật về KHHGĐ...”, Phó Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đặng Văn Ngữ, cho biết.

 

Bài, ảnh: KIM NGÂN
 

.
.