Cập nhật lúc: 15:32, 23/07/2016 [GMT+7]
.

Quản lý chặt việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế theo thẩm quyền; tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với các cơ sở y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ​Sở Y tế chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế xây dựng hồ sơ môi trường, hồ sơ sử dụng tài nguyên nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về quản lý chất thải y tế từ khi phát sinh đến khâu tiêu hủy cuối cùng; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đối với các cơ sở y tế, bố trí nơi lưu giữ chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định.

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế, các cơ sở xử lý chất thải y tế; qua thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như hồ sơ về môi trường, hồ sơ sử dụng tài nguyên nước.

 
Công an tỉnh tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất thải y tế; thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế trên địa bàn.
 
Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để phát sinh chất thải y tế ra môi trường trên địa bàn quản lý;  kiên quyết không thu gom chất thải y tế nguy hại lẫn với chất thải thông thường. Hỗ trợ các cơ sở y tế thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại, nước thải y tế đến các đơn vị có chức năng xử lý.
 
PV
.