Cập nhật lúc: 20:50, 30/08/2013 [GMT+7]
.

Thực hiện Pháp lệnh Dân số trên địa bàn huyện Minh Long


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 10 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân số, công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn huyện Minh Long đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Là huyện miền núi, với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư sống phân tán, địa hình đồi núi cao, nhiều sông, khe suối, đường giao thông đi lại giữa các thôn, bản rất khó khăn nên việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh Dân số cũng bị hạn chế. Thêm nữa, mặt bằng trình độ dân trí của bà con còn nhiều hạn chế, những quan niệm lạc hậu như  “đông con hơn nhiều của”, “trọng nam, khinh nữ” đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân từ bao đời nay. Do đó, công tác tuyên truyền DS-KHHHGĐ gặp không ít khó khăn.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách về DS-KHHGĐ, những năm qua, 62 CTV dân số cơ sở/5 xã trên địa bàn huyện Minh Long đã kiên trì, trèo đèo, lội suối “đi từng nhà, rà từng đối tượng” giúp người dân thay đổi các quan niệm, hủ tục lạc hậu, nâng cao nhận thức đồng bào về mô hình ít con, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.

Anh Đinh Kim - cộng tác viên  thôn Gò Chè, xã Long Sơn, gắn bó với công tác dân số 13 năm nay tâm sự: Những ngày đầu đến vận động các gia đình tham gia sinh hoạt nhóm, tư vấn KHHGĐ gặp rất nhiều khó khăn. Một số cặp vợ chồng không chịu tiếp xúc, thậm chí có khi còn bị gia đình của họ phản đối, nặng lời... Nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ thời gian đi từng nhà kiên trì vận động các gia đình.  
 
Bên cạnh đó, huyện Minh Long còn đẩy mạnh triển khai nhiều chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ, triển khai các mô hình nâng cao chất lượng dân số, như: “Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3”; “Khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”. Triển khai lồng ghép việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ vào các quy ước, hương ước tới  thôn, bản trên địa bàn huyện. Chú trọng truyền thông bằng hình thức vận động tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình.

Ông Lê Vũ Lương - Giám đốc Trung tâm dân số huyện Minh Long cho biết: Trong 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số, toàn huyện đã tổ chức gần 600 buổi tuyên truyền nhóm, nói chuyện chuyên đề cho hàng nghìn lượt người, tư vấn trực tiếp tới hàng chục nghìn lượt hộ gia đình. Huyện còn đẩy mạnh thực hiện nhiều chế độ, biện pháp khuyến khích các đối tượng thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, đặc biệt là các đối tượng đảng viên, cán bộ, công chức nhà nước.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cán bộ, CTV dân số nên chất lượng dân số huyện Minh Long ngày một tăng lên. Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, quy mô dân số trên địa bàn huyện được duy trì ở mức hợp lý. Tỷ suất sinh thô từ 13,9%o năm 2003, giảm xuống còn 11,56%o . Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 8,4% đến nay giảm còn 6,5%. Tỷ lệ giảm sinh hằng năm cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đánh giá về thành quả đạt được, ông Lê Vũ Lương cho biết thêm: “Để công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới đạt kết quả bền vững, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ cán bộ dân số. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh thực hiện tốt các mô hình, cũng như nâng cao hiệu quả những giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3 trở lên…”.


 KIM NGÂN
 

.