,
Cập nhật lúc 10:59, Friday, 21/05/2010

Giúp 5 triệu bà mẹ nắm vững kiến thức nuôi, dạy con dưới 16 tuổi


Giúp 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật... 
 
Đó chính là mục tiêu chung của Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian thực hiện Đề án này từ năm 2010-2015.
 
Nuôi, dạy con tốt để các em có tương lai tươi sáng
Nuôi, dạy con tốt để các em có tương lai tươi sáng
Bước 1 (giai đoạn 2010-2012) sẽ triển khai Đề án tại 14 tỉnh điểm thuộc 7 vùng khác nhau. Mỗi vùng chọn 2 tỉnh, mỗi tỉnh chọn 2 xã để triển khai.
 
Bước 2 (giai đoạn 2013-2015) sẽ nhân rộng mô hình ra phạm vi cả nước. Trong năm 2013, mỗi tỉnh chọn 1 đến 2 xã trong 1 huyện để làm điểm trước khi triển khai trên diện rộng.
 
Đối tượng trực tiếp của Đề án chính là các bà mẹ có con dưới 16 tuổi (CCD16T) và trẻ em. Đối tượng gián tiếp là các ông bố trong gia đình CCD16T, các thành viên trong gia đình CCD16T trực tiếp chăm sóc trẻ em, cán bộ, hội viên phụ nữ, các ban, ngành đoàn thể có liên quan và người dân trong cộng đồng.
 
Các ông bố được tiếp cận thông tin về nuôi, dạy con dưới 16 tuổi
 
Cho đến hết năm 2015, có 5 triệu bà mẹ CCD16T được tập huấn kiến thức đúng về quyền trẻ em. Trong đó, có 3 triệu bà mẹ CCD16T được hướng dẫn thực hành và áp dụng kỹ năng trong giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em vị thành niên.
 
Có ít nhất 1,5 triệu trẻ em vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống.
 
Có ít nhất 2 triệu ông bố trong gia đình CCD16T được tiếp cận với các thông tin về nuôi, dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình,...
 
Bên cạnh đó, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước được cung cấp tài liệu hướng dẫn cho huấn luyện viên chủ chốt, cẩm nang cho cộng tác viên và tài liệu truyền thông cho cộng đồng.
 
Thành lập Ban Điều hành Đề án tại Trung ương
 
Để thực hiện tốt Đề án, phải tiến hành khảo sát về kiến thức, thái độ, hành vi và nhu cầu về nuôi dạy con của các bà mẹ, ông bố và trẻ em dưới 16 tuổi tại các xã nhằm tìm hiểu tình hình, đề ra các hoạt động can thiệp phù hợp và là cơ sở để xây dựng kế hoạch hoạt động. Tiến hành xây dựng các mô hình nuôi và dạy con cho các bà mẹ, trẻ em. Đặc biệt đối với trẻ em gái.
 
Việc điều hành dự án với tiêu chí phân cấp quy mô, rõ ràng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ quyết định thành lập Ban Điều hành Đề án Trung ương. Trưởng Ban Điều hành là đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng là cơ quan chủ trì tổ chức, kiểm tra các hoạt động của Đề án trong từng bước hoạt động và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 hàng năm. Kinh phí hoạt động của Đề án bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước cấp theo quy định và các nguồn thu hợp pháp khác.
 
Theo VGP
http://baoquangngai.com.vn/channel/2033/201005/Giup-5-trieu-ba-me-nam-vung-kien-thuc-nuoi-day-con-duoi-16-tuoi-1942959/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,