Cập nhật lúc: 14:22, 26/10/2018 [GMT+7]
.

Nhiều giải pháp để tập hợp thanh niên


(Báo Quảng Ngãi)- Với nhiều cách thức đoàn kết, tập hợp thanh niên hiệu quả, các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thu hút nhiều thanh niên tham gia sinh hoạt ngày càng đông.

Cơ sở đoàn “3 chủ động”

Trong thời gian qua, Thành đoàn Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn; trong đó tập trung thực hiện mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động” tại 25 đơn vị. Mô hình được triển khai trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên TP.Quảng Ngãi chăm sóc khuôn viên mộ chí sĩ yêu nước Trương Quang Trọng.
Đoàn viên, thanh niên TP.Quảng Ngãi chăm sóc khuôn viên mộ chí sĩ yêu nước Trương Quang Trọng.


Trong năm 2018, Thành đoàn Quảng Ngãi chọn Đoàn xã Tịnh Thiện và Đoàn phường Nguyễn Nghiêm tổ chức điểm cơ sở đoàn “3 chủ động” và bước đầu thực hiện có hiệu quả. Theo Bí thư Thành đoàn Quảng Ngãi Lê Minh Hưng, việc xây dựng mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động” đã tạo nên một phong trào thi đua tích cực, xây dựng được tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn chủ động, trách nhiệm. Các cơ sở đoàn đã nắm rõ và quản lý tốt hơn số thanh niên trên địa bàn, biết tập hợp các ĐVTN thành nhóm theo sở thích, các đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

 Mô hình “1+1”

 Huyện Sơn Tịnh hiện có 3.285 đoàn viên đang sinh hoạt tại 21 cơ sở đoàn. Để nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức, Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn đề ra nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, hội viên; trong đó, đặc biệt quan tâm triển khai mô hình “1+1”, nghĩa là mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia đoàn, hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Phó Bí thư Huyện đoàn Sơn Tịnh Lê Minh Đức cho biết: Với phương châm đó, hơn 9 tháng qua, Huyện đoàn đã kết nạp 1.652 thanh niên vào đoàn, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức đoàn, hội.

Để tiếp tục triển khai đạt hiệu quả mô hình “1+1”, các cơ sở đoàn cần tăng cường giáo dục, nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của người đoàn viên; đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, sinh hoạt đoàn đa dạng, phù hợp với tâm lý của thanh niên. Các cơ sở đoàn cũng nên chú trọng đến thanh niên tại địa bàn khu dân cư, nhằm tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức đoàn, hội trong giai đoạn mới.


 Bài, ảnh: HOÀNG ANH


 

.