Quảng Ngãi triển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020

Thứ Ba, 13:56, 02/10/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 2/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN


Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo về kết quả triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2005-2010 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các nội dung, giải pháp thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Do đó, 5 chương trình cụ thể của Chiến lược trong giai đoạn này đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Nhiều địa phương đã lồng ghép các mục tiêu phát triển thanh niên vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và nhiều lĩnh vực. Nhiều vấn đề cấp bách trong thanh niên được giải quyết như: Việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh niên, nâng cao trình độ học vấn cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, giúp đỡ hơn 8.500 đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, giới thiệu và giải quyết việc làm cho gần 20 nghìn thanh niên trong độ tuổi lao động.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng các mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, đảm bảo mọi điều kiện để tất cả các đối tượng thanh niên được tiếp cận với các kênh thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật..

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe triển khai kế hoạch công tác thanh niên, với 13 nội dung cụ thể. Trong đó, tập trung tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố. Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chăm lo, phát triển thanh niên về các mặt, như: tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, các vấn đề về tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ thanh niên sinh hoạt, vui chơi, giải trí, nâng cao trình độ văn hóa, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... cho thanh niên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục nhấn mạnh vai trò chủ đạo của thanh niên trong việc phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với cơ sở để quản lý, tận dụng năng lực của thanh niên trong mọi lĩnh vực. Ngoài ra, cũng cần chú trọng đến chất lượng đào tạo, giáo dục tư tưởng cho thanh niên đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ nhằm đưa ra những giải pháp phát triển lực lượng này một cách phù hợp…

 

Ký kết
Ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác thanh niên giai đoạn 2012-2016


Dịp này, Sở Nội vụ và Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về công tác thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2016.


Thanh Phương
 

 

.