Cập nhật lúc: 21:36, 03/04/2015 [GMT+7]
.

Tác động tích cực của công nghệ thông tin tại KBNN Quảng Ngãi


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, KBNN Quảng Ngãi  đã ứng dụng khá thành công và hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực chuyên môn, quản trị ngành... CNTT đã góp phần đắc lực vào việc triển khai thanh toán điện tử liên kho bạc trong toàn quốc, tạo ra một sự thay đổi về lượng và chất, giúp  việc chuyển tiền, thanh toán cho khách hàng nhanh chóng, đảm bảo an toàn, chính xác…

Những kết quả khả quan

Hiện nay tại KBNN Quảng Ngãi đã ứng dụng CNTT cho chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), hiện đại hoá các kênh thanh toán giữa KBNN với hệ thống ngân hàng và trong nội bộ hệ thống kho bạc… Các ứng dụng nổi bật theo mô hình tập trung dữ liệu là hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) phục vụ công tác quản lý quỹ NSNN quốc gia theo thông lệ chung của thế giới và quản lý thu NSNN trong hệ thống KBNN nhằm nhanh chóng tập trung các khoản thu vào NSNN.

CNTT đã tác động tích cực đến chuyên môn và quản trị tại KBNN Quảng Ngãi.
CNTT đã tác động tích cực đến chuyên môn và quản trị tại KBNN Quảng Ngãi.


Hệ thống thanh toán kết nối song phương giữa hệ thống KBNN với 4 ngân hàng thương mại nhà nước nơi các đơn vị KBNN mở tài khoản đã hình thành hệ thống tài khoản tập trung và việc thanh toán điện tử liên kho bạc theo mô hình tập trung tại KBNN Quảng Ngãi đảm bảo tính chính xác, an toàn và đẩy nhanh tốc độ thanh toán trong hệ thống kho bạc thành gần như tức thời; tạo cơ sở cho điều hành ngân quỹ an toàn và hiệu quả. Hệ thống quản lý, kiểm soát chi đầu tư, chi chương trình mục tiêu và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đã tăng cường tính chặt chẽ trong các khâu quản lý và tổng hợp báo cáo...

Về ứng dụng CNTT trong quản trị nội ngành, KBNN Quảng Ngãi triển khai ứng dụng phục vụ công tác hạch toán kế toán nội ngành theo mô hình hạch toán tập trung; nâng cấp cổng thông tin nội ngành, dịch vụ điện tử, chat nội bộ. Đồng thời KBNN Quảng Ngãi không ngừng tăng cường năng lực hạ tầng CNTT, trang bị hệ thống máy móc tập trung và hạ tầng lưu trữ dữ liệu từ KBNN tỉnh đến các huyện, kết nối với KBNN Trung ương, đảm bảo vận hành an toàn các bài toán lớn...
Để ứng dụng, vận hành thành thạo CNTT trong công tác, những năm qua cán bộ công nhân viên KBNN Quảng Ngãi đã tham gia nhiều  khoá đào tạo chuyên ngành, nhất là việc vận hành hệ thống TABMIS và hệ thống thanh toán song phương tập trung theo quy mô, bài bản.

Định hướng đến năm 2020

Thực hiện mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp, KBNN đang tăng cường nghiên cứu và triển khai các dịch vụ công điện tử, từ đó tạo ra các kênh giao dịch và kênh thông tin trực tuyến giữa KBNN với các tổ chức, cá nhân có quan hệ với NSNN. Các dịch vụ công điện tử mà KBNN cung cấp sẽ xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của KBNN trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ…

Thực hiện mục tiêu chung và trong định hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT từ nay đến năm 2020, KBNN Quảng Ngãi sẽ được triển khai đầy đủ, toàn diện các hệ thống phục vụ hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ như quản lý quỹ NSNN, quản lý ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước; kế toán, thanh toán, huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.Việc ứng dụng CNTT thực hiện cho tất cả các mảng liên quan đến quản lý, điều hành, quản trị nội bộ của KBNN trên môi trường mạng...

Bên cạnh đó, KBNN Quảng Ngãi sẽ được tăng cường kết nối, tích hợp và trao đổi thông tin trong nội bộ KBNN, giữa kho bạc với các đơn vị liên quan nhằm hình thành một chuỗi các quy trình nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu đồng bộ, chia sẻ, tái sử dụng thông tin trong nội bộ hệ thống KBNN cũng như giữa kho bạc với các đơn vị liên quan; tối ưu hóa hạ tầng công nghệ; chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ theo các vị trí công việc và thực hiện xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành hệ thống CNTT theo quy trình; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nghiệp vụ và điều hành đủ năng lực để khai thác, sử dụng các hệ thống ứng dụng CNTT hiện đại...
 

T.T
 

.