Cập nhật lúc: 20:51, 03/04/2014 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Yêu cầu tăng cường sử dụng hộp thư điện tử trong các cơ quan nhà nước


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường sử dụng hộp thư điện tử “.gov.vn” để trao đổi trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 
Theo đó, người đứng đầu các sở, ban ngành, các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tăng cường sử dụng địa chỉ thư điện tử chính thức của tỉnh đã được cấp (XXX@quangngai.gov.vn) để xử lý, trao đổi văn bản trong công tác.

 

Giao diện hộp thư điện tử công vụ của tỉnh Quảng Ngãi.
Giao diện hộp thư điện tử công vụ của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh ban hành tại Chỉ thị 22 ngày 27/12/2012 về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định 1486 ngày 15.10.2013 về việc phê duyệt lộ trình thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013- 2015.
 
Chủ tịch cũng chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương thực hiện nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ngãi để nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng và tập trung quản lý thống nhất hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Được biết, hiện TP. Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh đã có yêu cầu: “Không sử dụng hộp thư đăng ký ở các hệ thống thư điện tử khác như Yahoo, Hotmail, Gmail… để trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước trên mạng”. Thậm chí, quy định ban hành theo Quyết định 43/2009 của Hà Tĩnh còn yêu cầu rõ việc “check mail” của các đơn vị, cá nhân là bao nhiều lần/ngày, vào các thời điểm nào… Và khẳng định, những văn bản được chuyển qua hòm mail dạng …@hatinh.gov.vn có giá trị pháp lý tương đương với các văn bản giấy được gửi đi giữa các cơ quan.

 

Tin, ảnh: Q.Nhi

.