Cập nhật lúc: 22:01, 20/10/2013 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Năm 2015 sẽ có 80% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử


(Baoquangngai.vn)- Tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt lộ trình thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013- 2015, nhằm góp phần nâng cao tính hiệu quả, kịp thời trong công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước,

Theo lộ trình, phấn đấu từ năm 2013 có ít nhất 30% và đến hết năm 2015 đạt mức là 80% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước; tỷ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy đến năm 2014 đạt 35%, đến năm 2015 là 20% (giảm dần văn bản giấy).
 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

 

Các loại hồ sơ, văn bản thông tin như lịch công tác, tài liệu họp, giấy mời, văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo, báo cáo, từ năm 2014 sẽ được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Phấn đấu đến năm 2014 tỷ lệ văn bản, tài liệu lưu trữ được số hóa phục vụ tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin là 70% và đến năm 2015 đạt 80%; tỷ lệ các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan cấp dưới có thể liên thông gửi nhận văn bản điện tử với nhau đến năm 2014 là 40%, 2015 là 60%,…

Đến quý IV/2013, có 100% văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc ngoài hồ sơ giấy đều phải gửi kèm văn bản điện tử (trừ những văn bản có nội dung mật); đến hết năm 2015, đạt 20% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp sở, ngành, huyện, thành phố thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử và 80% thực hiện trao đổi văn bản hỗn hợp điện tử kèm bản giấy; tỷ lệ đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành trên cổng/trang thông tin điện tử đến hết năm 2015 đạt trên 70%.

Trao đổi văn bản điện tử giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác sẽ được tăng cường sử dụng hệ thống tư điện tử, hệ thống thông tin chuyên ngành để gửi, nhận văn bản, hồ sơ giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp; riêng đối với các lĩnh vực liên quan đến thuế, đấu thầu phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% hồ sơ khai thuế của người dân, doanh nghiệp được nộp qua mạng, 80% các khoản thuế được nộp thông qua hình thức giao dịch điện tử…

 

PV

.