Dùng Windows 7, nên làm gì khi Microsoft dừng hỗ trợ?
16:14 | 23/01/2020
Các chuyên gia an ninh mạng kêu gọi những người dùng Windows 7 nâng cấp hệ điều hành sau khi Microsoft quyết định không tiếp tục hỗ trợ phần mềm điều hành đã cũ này.
.
.