Ứng dụng điều vận xe trực tuyến hoàn toàn mới ở Việt Nam
17:21 | 15/06/2018
EMDDI là nền tảng công nghệ điều vận xe trực tuyến hoạt động theo một mô hình hoàn toàn mới, được phát triển bởi các chuyên gia và nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Xem tiếp
.
.
.