Lần đầu con người đưa máy dọn rác khổng lồ vào không gian
07:29 | 12/12/2019
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ tiên phong trong sứ mệnh dọn rác vũ trụ bằng việc gửi vào không gian một máy dọn rác khổng lồ.
.
.