Bầu cử Mỹ: Cử tri tham gia bỏ phiếu sơ bộ giữa dịch COVID-19 và bất ổn xã hội
10:34 | 03/06/2020
Cử tri Mỹ tham gia bầu cử sơ bộ vào ngày 2/6 trong bối cảnh lệnh giới nghiêm được áp đặt tại nhiều địa phương và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
.
.