UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra thông tin liên quan Di tích lịch sử Quốc gia chiến thắng Đình Cương

07:06, 14/04/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu Sở VHTT&DL Quảng Ngãi kiểm tra thông tin sau khi báo chí có bài phản ánh tình trạng khai thác mỏ đất ngay sát Di tích lịch sử Quốc gia chiến thắng Đình Cương, huyện Nghĩa Hành.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi văn yêu cầu Sở VHTT&DL Quảng Ngãi kiểm tra thông tin báo chí nêu, đồng thời phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành và các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý kịp thời nếu có ảnh hưởng đến di tích, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 16.4.2020.
 
PV
.