Cập nhật lúc: 22:15, 03/09/2018 [GMT+7]
.

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND huyện Đức Phổ, Công ty CP Đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương và Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống về việc báo cáo tiến độ lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt và đề xuất đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Sa Huỳnh. 

​Theo đó, Chủ tịch yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Đức Phổ theo nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND tỉnh việc hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh, bao gồm ​không gian sinh sống của người Sa Huỳnh cổ tại khu vực đầm An Khê và vùng lân cận thuộc xã Phổ Thạnh, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 5/9/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai lập đề xuất đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh; nêu rõ tiến độ và dự kiến thời gian hoàn thành; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Báo cáo việc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh theo ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, trên cơ sở tiến độ, chất lượng công tác lập Hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt; báo cáo đề xuất đầu tư dự án bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh và đề xuất của Công ty Systech, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh việc lập hồ sơ nâng tầm di tích, quy hoạch tổng thể di tích quốc gia Khu khảo cổ học Sa Huỳnh và đề xuất bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh gắn với nhiệm vụ xây dựng công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn. Hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2018.

PV

.