Cập nhật lúc: 09:44, 23/11/2016 [GMT+7]
.

Triển lãm 130 bức ảnh quý về hoạt động ngoại giao của Bác Hồ


Công chúng được xem lại 130 bức ảnh tư liệu quý trong giai đoạn 15 năm hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954-1969).


Chiều 22/11, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc triển lãm ảnh “Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 -1969”.

Triển lãm góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của Người đối với nền ngoại giao Việt Nam.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp hết sức to lớn trong sự hình thành và phát triển của ngành ngoại giao Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm
Khách tham quan triển lãm


Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là khoảng thời gian 15 năm sống và làm việc tại khu Phủ Chủ tịch (1954-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người tổ chức, chỉ đạo đường lối chiến lược, sách lược đối ngoại, vừa là người trực tiếp tham gia các hoạt động ngoại giao nhằm mở rộng mối quan hệ quốc tế.

Bằng uy tín, năng lực kiệt xuất và phong cách ngoại giao đạt đến tầm nghệ thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập, mở rộng mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế trên thế giới; tranh thủ sự chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của nhân loại yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đoàn kết cùng nhân dân Việt Nam đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc; đồng thời từng bước tạo dựng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, nguyên thủ quốc gia các nước và bạn bè quốc tế vẫn tiếp tục đến thăm nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch để tưởng nhớ và thêm một lần hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân thế giới.

Tại triển lãm, công chúng được xem lại 130 bức ảnh tư liệu quý trong giai đoạn 15 năm hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954-1969), gồm 3 phần: Phần một là các bức ảnh về những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1964.

Phần hai về những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1964 - 1969. Phần ba về kế thừa và phát huy tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

Triển lãm khái quát chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của nền ngoại giao Việt Nam, góp phần củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác với bạn bè trên thế giới./.

Theo Hồng Bắc/VOV.VN

 

.