Cập nhật lúc: 10:36, 20/11/2016 [GMT+7]
.

Lập dự án bảo tồn khẩn cấp đảo Bé


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương khẩn trương lập dự án bảo tồn khẩn cấp đảo Bé, Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn.

 

 

​Trên cơ sở thẩm định Dự án bảo tồn khẩn cấp đảo Bé, Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn, Chủ tịch giao Sở Văn hóa, Thể tha​o và Du lịch tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện dự án và đề án nêu trên. Hoàn thành nhiệm vụ, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 10/12/2016 để UBND tỉnh họp cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện.
 
PV
.