Vực dậy phong trào xây dựng nếp sống văn minh công sở

Thứ Năm, 20:51, 02/05/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Phong trào xây dựng nếp sống văn minh công sở có mục đích tạo dựng môi trường làm việc tích cực, hình thành một đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ mới: Chuyên nghiệp, hiện đại, tiếp cận nhanh và làm chủ tiến bộ khoa học-kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước, nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, việc xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả nhất định. Nhiều nơi đã ban hành được bộ quy chuẩn, nội quy, quy chế xây dựng nếp sống văn hoá mới tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc và đặc thù công việc chuyên môn. Tác phong của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; chấn chỉnh tình trạng một số cán bộ có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng văn hóa công sở ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi muộn về sớm, uống rượu bia trong giờ làm việc, tệ quan liêu, lãng phí vẫn còn xảy ra. Ở một số ngành nghề, lĩnh vực công tác còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức sử dụng trang phục chưa phù hợp, giao tiếp, ứng xử thiếu mềm mỏng, tế nhị, tinh thần phục vụ chưa cao, chưa phát huy hết vai trò, chức trách dẫn đến sai sót trong chuyên môn, gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 và giao tổ chức Công đoàn chủ trì việc xây dựng, xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Qua một năm tiếp nhận nhiệm vụ mới, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai sâu rộng phong trào đến tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả bước đầu rất khả quan với trên 1.635 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hoá năm 2012.

Góp phần vực dậy phong trào xây dựng nếp sống văn minh công sở và xây dựng môi trường làm việc tích cực, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá đi vào chiều sâu, chất lượng. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong công nghiệp, đúng giờ, có kỷ luật, tiết kiệm, ngăn nắp, gọn gàng nơi làm việc, biết nhận trách nhiệm của mình trong công việc và cuộc sống.
 

Kim Huệ
 

.