,
Cập nhật lúc 15:59, Tuesday, 07/08/2012

Sở VH-TT&DL, Hội VHNT, Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp


(QNĐT)- Sáng 7/8, Sở VH-TT&DL, Hội Văn học - Nghệ thuật và Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp liên tịch các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2012 – 2015.

Mục tiêu mà chương trình hướng đến là tăng cường sự phối hợp giữa 3 đơn vị trong việc tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và gia đình nhằm phổ biến, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần tăng cường tình đoàn kết bó cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật của tầng lớp nhân dân trong giai đoạn hiện nay.


Thanh Thuận
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201208/So-VH-TTampdL-Hoi-VHNT-Ban-dan-toc-tinh-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-2176997/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,