Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh: Cơ hội mới để phát triển du lịch
22:11 | 20/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (CVĐC) lập cuối năm 2015. Qua quá trình xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO, diện mạo của một công viên địa chất toàn cầu đang từng bước định hình. Nếu được công nhận CVĐC toàn cầu, đây sẽ là đòn bẩy mở ra cơ hội phát triển cho du lịch Quảng Ngãi.
.
.