Chiếc chăn chần bông
09:07 | 12/08/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều tan buổi làm, chị vội vàng băng dòng người cũng đang hối hả tan tầm để ghé ngang chợ nhỏ trong khu nhà mua ít đồ ăn cho bữa tối. "Con bé mới thi xong, hôm nay mình phải về sớm để nấu cho nó món sườn nó thích mới được", chị nghĩ thầm trong bụng.
.
.