Quảng Ngãi, những dấu ấn khuyến học, khuyến tài

17:37, 03/10/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Trải qua 23 năm hoạt động, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Quảng Ngãi đã có bước phát triển tiến bộ không ngừng. Phong trào không chỉ phát triển theo chiều rộng mà đã đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, được xã hội đánh giá cao và đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi.

TIN LIÊN QUAN

Trong quá trình xây dựng và phát triển, với tinh thần phát huy truyền thống yêu nước và hiếu học của quê hương Núi Ấn - Sông Trà, nơi đã sinh ra Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người con ưu tú nhất của quê hương Quảng Ngãi, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khơi nguồn sáng lập Hội Khuyến học Việt Nam và phong trào khuyến học trong cả nước, các lớp cán bộ Hội Khuyến học trong tỉnh là những người tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp “trồng người” đã không quản ngại khó khăn, tuổi tác, làm tốt vai trò trách nhiệm của Hội, liên kết phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước, của Hội Khuyến học Việt Nam; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về khuyến học đạt nhiều kết quả đưa phong trào khuyến học trong tỉnh ngày càng phát triển.

u
Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh TL

Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội, hội viên luôn được các cấp Hội quan tâm. Đến nay, hầu hết các thôn, xóm tổ dân phố, khu dân cư, trường học và nhiều họ tộc, họ đạo trong tỉnh (kể cả miền núi) đã thành lập chi hội khuyến học, các cơ quan nhà nước thành lập Ban Khuyến học. Cán bộ Hội Khuyến học các cấp là những người giàu tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm với phong trào khuyến học ở địa phương, cơ sở và cơ quan.

Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 181.973 gia đình đạt tiêu chí gia đình học tập (GĐHT), đạt 54 % tổng số gia đình toàn tỉnh; công nhận 520 dòng họ đạt tiêu chí  dòng họ học tập (DHHT), đạt 53,2% tổng số dòng họ trong tỉnh; công nhận 681 cộng đồng học tập cấp thôn, đạt 62,6 % tổng số thôn, tổ dân phố toàn tỉnh; công nhận 796 đơn vị học tập (ĐVHT) thuộc cấp xã quản lý, đạt 70% tổng số đơn vị thuộc xã; công nhận 291 ĐVHT thuộc cấp huyện, đạt 69,4% tổng số đơn vị cấp huyện; công nhận 55/173 xã, phường đạt 15 tiêu chí ĐVHT cấp xã, đạt 31,79%. So với chỉ tiêu theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 7500/KH-UBND của UBND tỉnh đề ra thì đến nay các mô hình DHHT, CĐHT, ĐVHT đều vượt. Có 100% trường đại học, cao đẳng trong tỉnh đều thành lập tổ chức khuyến học.

S
Ông Huỳnh Kông Bản (đầu tiên bên trái) tích cực tham gia các hoạt động khuyến học của địa phương.

Trong việc vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, chỉ tính riêng trong 5 năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã tích cực triển khai vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài với nhiều hình thức phong phú và đa dạng đã được hội viên khuyến học, nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình mang lại kết quả ngày càng cao.

Toàn tỉnh vận động được trên 122 tỷ đồng. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh vận động được là gần 35 tỷ đồng; Hội Khuyến học các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn, các chi hội khuyến học thôn, tổ dân phố vận động được trên 87 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã cấp 327.883 suất học bổng, tổng số tiền là gần 90 tỷ đồng. Gần đây, ngày 12/9/2021 Thủ tướng Chính phủ đã phát động Chương trình “ sóng và máy tính cho em” đã thu được kết quả bước đầu đáng phấn khởi để giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học trực tuyến trong thời gian có dịch Covid-19.

Năm 2021 là năm kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và Đại hội Đại biểu khuyến học toàn quốc lần thứ VI. Đây là hai sự kiện lớn của Hội trong bối cảnh toàn quốc đang thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh với tinh thần “Chống dịch nhưng không ngừng hoạt động khuyến học; vừa chống dịch vừa phát triển khuyến học, xây dựng xã hội học tập”, sẽ kế thừa và phát huy những thành quả  đã đạt được với tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn mới, với tâm huyết và trách nhiệm, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức. Đồng thời phát huy truyền thống hiếu học, phấn đấu đưa phong trào khuyến học tỉnh nhà lên bước phát triển mới, cùng chung tay vượt qua đại dịch, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của tỉnh nhà cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Cách đây 28 năm, theo sáng kiến của Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng: "Cần tổ chức một đoàn thể xã hội, hoạt động hỗ trợ công cuộc chấn hưng và phát triển giáo dục nước nhà". Thực hiện ý tưởng và đề xuất của bác Phạm Văn Đồng, ngày 29/2/1996, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 122 chuẩn y việc thành lập Hội Khuyến khích và Hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam), Tiếp đó, ngày 16/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1271/QĐ-TTg “lấy ngày 2/10 hằng năm là Ngày Khuyến học Việt Nam”.      

Đến nay, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cả nước phát triển mạnh mẽ, 63 tỉnh, thành phố, 100% quận, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn đều thành lập Hội Khuyến học và trên 250.000 chi hội khuyến học cơ sở được thành lập, với hơn 18 triệu hội viên chiếm gần 20% dân số, tạo thành một mạng lưới tổ chức khuyến học rộng  khắp, với một lực lượng hội viên đông đảo, tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


TRẦN TẤN CHÂU

 
.