Năm học với nhiều điều mới

14:27, 05/09/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm học 2020 - 2021 chính thức bắt đầu bằng việc học sinh nhiều tỉnh, thành trên cả nước tựu trường vào ngày 1.9. Riêng Quảng Ngãi sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5.9 tới. Có thể nói, năm học này bắt đầu với rất nhiều điều mới mẻ.
Đây là năm học mà ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ðảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về GD&ĐT, đặc biệt là hoàn thiện cơ chế, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trong đó có việc triển khai Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.  
 
Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ban hành chỉ thị toàn ngành tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản, với mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục. Căn cứ vào chỉ thị này và tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương mà giám đốc các Sở GD&ĐT tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021 ở địa phương mình, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông...
 
Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1. Do đó, việc tiếp tục rà soát, bổ sung, đảm bảo đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, lựa chọn và bố trí đủ giáo viên có kinh nghiệm triển khai chương trình, sách giáo khoa để dạy lớp 1 là những vấn đề cần được tập trung chỉ đạo, để việc khởi đầu đổi mới diễn ra thuận lợi, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng lộ trình. Bên cạnh đó, cần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; đẩy mạnh giáo dục STEM (trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) trong bậc phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới...
 
Năm học mới khai giảng trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp ở tỉnh ta. Vì thế, việc triển khai kế hoạch của năm học này phải lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch Covid-19, nhằm thực hiện được mục tiêu kép, đó là vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học.
 
Và để bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT. Theo đó, điều chỉnh theo hướng tinh giản các nội dung ở 10 môn học, với nguyên tắc tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình hiện hành; tích hợp một số nội dung thành các chủ đề; điều chỉnh các nội dung trùng lặp giữa các môn học và hoạt động giáo dục. Với các địa phương, Sở GD&ĐT các tỉnh, thành chỉ đạo cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục của trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục.
 
Năm học mới bắt đầu với những điều mới. Với những quy định mới đòi hỏi từng địa phương cần tăng tính chủ động, sáng tạo, để thực hiện đổi mới giáo dục có hiệu quả. 
 
HOÀNG TRIỀU
 
.
.