9 nội dung sơ tuyển để vào ngành công an nhân dân năm 2020

08:20, 05/02/2020 [GMT+7]
.
Thí sinh muốn dự thi vào khối các trường ngành công an phải qua 9 khâu sơ tuyển mà Bộ Công an quy định.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2020 mà Bộ Công an vừa công bố lấy ý kiến góp ý, có quy định rất rõ về đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển. Cụ thể:
 
Về đăng ký dự tuyển:
 
- Công dân trực tiếp đăng ký dự tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
 
- Cán bộ Công an, chiến sĩ Công an đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.
 
- Khi đến đăng ký dự tuyển, người dự tuyển cần thực hiện theo các nội dung đã được Công an đơn vị, địa phương thông báo.
 
Về tổ chức sơ tuyển:
 
Căn cứ các tài liệu, hồ sơ có liên quan, đối chiếu với điều kiện tuyển sinh vào các cấp học, trình độ đào tạo trong Công an nhân dân quy định tại Thông tư này và Hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Cục Đào tạo để kiểm tra lần lượt các điều kiện, gồm:
 
+ Kiểm tra thông tin cá nhân và độ tuổi;
 
+ Kiểm tra bằng tốt nghiệp các trình độ giáo dục, đào tạo;
 
+ Kiểm tra học lực tại học bạ;
 
+ Hạnh kiểm tại học bạ;
 
+ Xét phẩm chất đạo đức, quá trình công tác;
 
+ Kiểm tra sức khỏe (áp dụng đối với thí sinh dự tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới, dự tuyển giáo dục trình độ trung học phổ thông);
 
+ Kiểm tra khả năng nói, viết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số (áp dụng đối với thí sinh dự tuyển giáo dục trình độ trung học phổ thông);
 
+ Kiểm tra năng khiếu (áp dụng đối với thí sinh dự tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới);
 
+ Thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị. Quy trình, thủ tục thực hiện theo quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Công an về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân.
 
Bộ Công an quy định, công an nơi sơ tuyển trực tiếp chụp ảnh cho thí sinh dự tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới, trung cấp chính quy tuyển mới, giáo dục văn hóa trung học phổ thông.
 
Công khai cho người dự tuyển biết kết quả sơ tuyển, tiếp nhận đề nghị phúc tra kết quả sơ tuyển của người dự tuyển và tổ chức phúc tra sơ tuyển, thông báo lại kết quả cho người dự tuyển.
 
Nếu người dự tuyển có khiếu nại về kết quả sơ tuyển thì căn cứ quy định của Bộ Công an về hướng dẫn xử lý, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân để giải quyết.
 
Công an nơi sơ tuyển cấp Giấy chứng nhận sơ tuyển theo mẫu quy định của Bộ Công an cho thí sinh đạt sơ tuyển dự tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới, trung cấp chính quy tuyển mới, giáo dục văn hóa trung học phổ thông.
 
Về hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi các trường Công an nhân dân:
 
Đối với dự tuyển đào tạo đại học chính quy tuyển mới  cần có: Công văn cử dự tuyển hoặc danh sách trích ngang; Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an);
 
Chứng thực bản sao từ bản chính của bằng tốt nghiệp, học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương hoặc văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài.
 
Đối với công dân chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ nộp chứng thực bản sao từ bản chính học bạ trung học phổ thông;
 
Chứng thực bản sao từ bản chính của bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học thứ nhất hoặc văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài (đối với công dân đã tốt nghiệp đại học);
 
Bản sao giấy khám sức khỏe; Giấy tờ xác nhận ưu tiên trong tuyển sinh; Các tài liệu khác có liên quan.
 
Công an đơn vị, địa phương cử cán bộ trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển về trường Công an nhân dân.
 
Theo Dân trí
 

Theo Dân trí

.