Quảng Ngãi ban hành kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường

15:30, 18/08/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2019- 2021 trên địa bàn tỉnh. 
Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường điều kiện về vật chất và tinh thần trong từng cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Người học được tôn trong, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.
 
Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể: 100% cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,thân thiện; ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.
 
100% các cơ sở giáo dục xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường. 
 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây là trường miền núi đầu tiên của tỉnh lắp đặt camera để quản lý và bảo vệ học sinh
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây là trường miền núi đầu tiên của tỉnh lắp đặt camera để quản lý và bảo vệ học sinh
 
Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học. Tổ chức giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng ứng phó bạo lực học đường; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hàng ngày phát sinh trong trường học và ngoài xã hội.
 
Xây dựng, công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khi người học bị bảo lực học đường. Xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học...
 
Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công an tỉnh, các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện Kế hoạch.
PV
.