Cập nhật lúc: 22:01, 08/05/2018 [GMT+7]
.

Từ ngày 1-7-2018: Đóng BHXH theo mức lương cơ sở mới


Khi mức lương cơ sở tăng thêm 90.000 đồng/tháng, từ mức 1.300.000 đồng/tháng hiện nay lên 1.390.000 đồng/tháng thì mức đóng mới của BHXH sẽ được tính toán lại.
 
BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng và điều này đồng nghĩa mức đóng BHXH cũng tăng theo. Cụ thể:

 

Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 62.550 đồng/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.
 
Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 111.200 đồng/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.
 
Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.
 
Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.
 
Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.
 
Theo Báo Người lao động
 
.