Cập nhật lúc: 08:19, 12/05/2018 [GMT+7]
.

Đề án xây dựng xã hội học tập: Tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 5 năm triển khai thực hiện, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn từ 2012 – 2020” đã tạo bước chuyển biến tích cực, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng...
 

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Ngọc Ngân cho biết: Nội dung của xã hội học tập chủ yếu là mọi cá nhân đều phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và biết tận dụng triệt để các cơ hội học tập do xã hội mang lại. Để triển khai có hiệu quả đề án xây dựng xã hội học tập, một trong những việc làm quan trọng là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học trong mỗi thành viên trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, các ngành, đoàn thể.

 

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.


Ngay từ khi bắt đầu triển khai, hội đã phối hợp với Sở GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg, các văn bản liên quan, chuyên đề “Xây dựng xã hội học tập”, tập huấn, nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập cho hơn 500 cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở.

Trên cơ sở này, hội đã chọn huyện Mộ Đức, TP.Quảng Ngãi và 12 xã ở 6 huyện để triển khai thí điểm mô hình này. Đây đều là những vùng quê có truyền thống hiếu học, nên phong trào xã hội học tập có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, huyện Mộ Đức có gần 34 nghìn hội viên khuyến học, hơn 6.000 gia đình, 27 dòng họ, 31 cộng đồng học tập. Số lượng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập ở TP. Quảng Ngãi cũng tăng đáng kể, tạo sức lan tỏa cho nhiều vùng lân cận.

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Sơn Tịnh Trần Đức Minh, cho biết: Năm 2015, sau khi thành lập huyện mới, toàn huyện có hơn 13 nghìn gia đình; 58 tộc họ, 89 khu dân cư đăng ký hiếu học, khuyến học. Hội đã chọn xã Tịnh Thọ và xã Tịnh Trà có số lượng gia đình, tộc họ, khu dân cư hiếu học lớn để triển khai mô hình xã hội học tập; đẩy mạnh cuộc vận động tấm lòng vàng khuyến học đến cơ quan, đơn vị, trường học để xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện.

Qua 3 năm triển khai, nhiều gia đình, dòng họ, khu dân cư đã hưởng ứng tích cực. Đây là cơ sở để năm 2017, Hội Khuyến học huyện Sơn Tịnh tiếp tục triển khai trên địa bàn toàn huyện về mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Đến quý I/2018, toàn huyện có 17.280 gia đình, 131 dòng họ, 194 cộng đồng, 41 đơn vị đăng ký học tập.

Phong trào xã hội học tập cũng đã tác động tích cực đến các xã, huyện miền núi trong tỉnh. Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Trà Bồng Nguyễn Thị Thu Lệ, cho hay: Việc triển khai xã hội học tập là điều không dễ dàng. Ngay từ đầu, hội đã tổ chức tập huấn cho các hội viên, nhằm thay đổi nhận thức về xã hội học tập. Trước đây, khi nói đến khuyến học, khuyến tài thì bà con hiểu là nói đến học sinh, sinh viên, nói đến con cháu của mình. Từ khi, hội tổ chức tập huấn thay đổi nhận thức về xã hội học tập, nhiều gia đình đã hiểu việc học tập đã mở rộng đối tượng sang toàn dân học tập, học tập suốt đời. Vì vậy, đến nay, toàn huyện có 104 chi hội khuyến học, với 4.597 hội viên tham gia; có 2.586 gia đình, 16 dòng họ, 37 cộng đồng và 62 đơn vị được công nhận.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Ngọc Ngân, cho biết thêm: Thông qua mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, hội đã từng bước chuyển trọng tâm công tác khuyến học, khuyến tài sang xây dựng xã hội học tập, chuyển đối tượng của khuyến học sang toàn thể công dân học tập. Sự thay đổi này là bắt đầu từ trong các cấp ủy, chính quyền, trong cán bộ, đảng viên, đội ngũ làm công tác khuyến học. Nhờ đó, phong trào xã hội học tập đến nay lan tỏa rộng rãi trên địa bàn tỉnh.


Bài, ảnh: TRƯỜNG AN


 

.
.