Cập nhật lúc: 15:43, 09/04/2018 [GMT+7]
.

Hiệu trưởng trường mầm non được đánh giá theo 3 mức


Theo dự thảo Thông tư về Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, Hiệu trưởng trường mầm non sẽ được đánh giá theo 3 mức: Đạt - Khá - Tốt.

 

 Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet


Theo đó, phương pháp đánh giá Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non bao gồm:

Đánh giá theo tiêu chí: Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non được thực hiện thông qua việc đánh giá từng tiêu chí và xem xét các minh chứng liên quan. Mỗi tiêu chí được đánh giá thành 3 mức phát triển năng lực, thấp nhất là mức Đạt và cao nhất là mức Tốt.

Cụ thể, mức Đạt: Hiểu và truyền đạt được khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, quy trình;

Mức Khá: Đạt các yêu cầu của mức Đạt; tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, thành thạo; có thể hướng dẫn đồng nghiệp;

Mức Tốt: Đạt các yêu cầu của mức Khá; đổi mới, sáng tạo; thường xuyên đánh giá, điều chỉnh, cải tiến các hoạt động của nhà trường, vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu.

Về đánh giá chung: Căn cứ vào mức đạt được của từng tiêu chí, kết quả chung được đánh giá 3 mức như sau:

Đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt mức Đạt trở lên; đánh giá chung chưa đạt Khá;

Khá: Có tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên, tối thiểu 11 tiêu chí đạt mức Khá, trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8, 15 đạt mức Khá trở lên; đánh giá chung chưa đạt Tốt;

Tốt: Có tất cả tiêu chí đạt mức Khá trở lên, tối thiểu 11 tiêu chí đạt mức Tốt, trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8, 15 đạt mức Tốt;

Không xếp loại: trường hợp có từ 1 tiêu chí trở lên được đánh giá không đạt thì sẽ không được xếp loại.
 

Theo Minh Phong/GD&TĐ


 

.