Cập nhật lúc: 14:38, 19/12/2017 [GMT+7]
.

Có thể kết hợp xét tuyển với kiểm tra năng lực để tuyển sinh lớp 6


Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18-4-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, việc tuyển sinh THCS phải bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn. 
 
Điểm đáng chú ý tại dự thảo là thay vì chỉ quy định “Tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển” như hiện hành, dự thảo bổ sung “Tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh”. 
 
Đối tượng áp dụng chế độ tuyển thẳng và chế độ ưu tiên được xác định tại dự thảo là “học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT” thay vì chỉ quy định “học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học” như hiện nay. 
 
Nếu được ban hành, những học sinh được tuyển thẳng phải đạt giải cấp quốc gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật chứ không phải chỉ đạt giải cấp tỉnh cũng có thể được tuyển thẳng như hiện nay. 
 
Ngoài ra, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT còn bổ sung thêm việc “sở giáo dục và đào tạo quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên. Mức chênh lệch điểm cộng thêm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 0,5 điểm tính theo thang 10 điểm”.
 
Sau khi lấy ý kiến đóng góp rộng rãi về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện và dự kiến áp dụng từ kỳ tuyển sinh năm học 2018-2019. 
 
 
Thống Nhất/Báo Hà Nội mới
.