Cập nhật lúc: 22:23, 11/11/2017 [GMT+7]
.

Phê duyệt Đề án tinh giản biên chế năm 2018 của một số sở, ngành, địa phương


​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký các quyết định phê duyệt Đề án tinh giản biên chế năm 2018 của một số sở, ngành, địa phương.

​Theo Đề án tinh giản biên chế của các sở n​gành đã được phê duyệt, số lượng biên chế  năm 2018 được tinh giản cụ thể như sau: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 06 trong đó có 04 công chức và 02 viên chức; Sở Y tế giảm 17 trong đó có 01 công chức và 16 viên chức; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 03, trong đó có 02 công chức và 01 viên chức.

Năm 2018 các huyện trên địa bàn cũng thực hiện việc tinh giản biên chế, trong đó huyện Minh Long là 07 người, gồm 01 công chức, 05 viên chức sự nghiệp giáo dục và 01 cán bộ xã; huyện Tư Nghĩa là 07 viên chức sự nghiệp giáo dục; huyện Nghĩa Hành là 05 viên chức sự nghiệp giáo dục; huyện Bình Sơn 21 người, trong đó có 02 công chức, 18 viên chức và 01 cán bộ xã; huyện Ba Tơ là 12 người, trong đó 05 viên chức sự nghiệp, 05 cán bộ công chức xã, thị trấn và 02 cán bộ công chức thị trấn nghỉ thôi việc ngay; huyện Sơn Hà là 02 viên chức sự nghiệp giáo dục; UBND thành phố Quảng Ngãi là 11 người, trong đó 02 công chức sự nghiệp giáo dục và 09 viên chức.

PV

 

.