Cập nhật lúc: 21:53, 13/09/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Hỗ trợ gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

 

 


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt​ phương án cấp 1.129.305kg gạo của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện để cấp cho học sinh tiểu học, THCS và THPT (học kỳ I năm học 2017-2018) được hưởng theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ.

Việc phân bổ chia thành 2 đợt: Đợt 1 (2 tháng): 448.860kg, trong đó UBND huyện 345.570 kg; Sở Giáo dục và Đào tạo: 103.290kg. Đợt 2 (3 tháng): 680.445 kg, trong đó UBND huyện 522.045 kg; Sở Giáo dục và Đào tạo: 158.400kg.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phối họp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiếp nhận và giao 1.129.305kg gạo cho UBND các huyện, các trường THPT có học sinh thuộc diện được hưởng theo từng đợt; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định. Hoàn thành việc cấp gạo đợt 1 trước 10/10/2017 và đợt 2 trước ngày 20/12/2017.

UBND các huyện chuẩn bị kho, tiếp nhận, bảo quản và thực hiện quy trình tiêp nhận gạo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Chỉ đạo các trường tiểu học và THCS cấp gạo cho học sinh kịp thời, hoàn thành đợt 1 trước 10/10/2017 và đợt 2 trước ngày 20/12/2017.

Kết thúc cấp gạo đợt 1, UBND các huyện, các trường THPT có học sinh thuộc diện được hưởng chính sách tổng họp, báo cáo chính xác kết quả cấp phát gạo đợt 1 và nhu cầu hỗ trợ gạo năm học 2017-2018 về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10/2017 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cấp gạo học kỳ II cho học sinh kịp thời.

PV

 

 

.