Cập nhật lúc: 22:13, 23/09/2017 [GMT+7]
.

Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển giáo viên


(Baoquangngai.vn)- Để tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập năm học 2017 - 2018, UBND tỉnh vừa ban hành quy định một số nội dung về thi tuyển giáo viên.

Điều kiện đăng ký dự tuyển 

Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi từ 36 tháng trở lên. Trong trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi thì phải có cha, mẹ, vợ hoặc chồng của người dự tuyển có hộ khâu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi;

Đối với người không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi, phải cam kết làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi ít nhất 10 năm hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy loại giỏi trở lên hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy loại khá và có bằng tốt nghiệp thạc sỹ đúng chuyên ngành cần tuyển.

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển giáo viên

Đối với giáo viên dạy mầm non:

Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 1/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công hệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT gày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tín học cơ bản trình độ A trở

Đối với giáo viên dạy tiểu học:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học trở lên hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai với trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai trình độ A trở lên;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với giáo viên dạy trung học cơ sở:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai với trình độ tương đương bậc 1 trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai trình độ A trở lên;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định, hoặc có chứng chỉ tin học cơ bản trình độ A trở lên.

- Đối với giáo viên dạy trung học phổ thông:

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông được cấp từ ngày 27/3/2014 trở về trước;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai với trình độ tương đương bậc 2 trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai trình độ B trở lên;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học cơ bản trình độ A trở lên;

Người đăng ký dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau đây thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT gồm: TOEFL 450/133 trở lên, IELTS 3.5 trở lên, TOEIC 350 trở lên, Ucles KET/PET và nộp một trong các chứng chỉ sau đây thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam gồm: TOEFL 400/97 trở lên, IELTS 3.0 trở lên, TOEIC 150 trở lên, Ucles KET.

* Đối với những người dự tuyển làm giáo viên của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh: ưu tiên có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua chương trình bồi dưỡng về tật học do các cơ sở giáo dục có chức năng.

* Giáo viên dạy nghề tại các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT- BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

* Đối với giáo viên giảng dạy các môn học thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện như giáo viên dạy trung học phổ thông và do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc thi tuyển.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một chỉ tiêu vị trí việc làm; nếu thí sinh nào đăng ký 2 vị trí việc làm trở lên hoặc hồ sơ khai không trung thực thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự thi hoặc hủy kết quả thi.

PV

.