Cập nhật lúc: 11:08, 01/08/2017 [GMT+7]
.

Đầu tư xây dựng Trường phổ thông Liên cấp quốc tế và Đại học tại thành phố Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Tin từ UBND tỉnh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng nghiên cứu, khảo sát, lập các thủ tục và đề xuất đầu tư dự án xây dựng Trường phổ thông Liên cấp quốc tế và Đại học tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh trong tháng 9.2017.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng ; chủ động tổ chức làm việc, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty nghiên cứu,  khảo sát, lập các thủ tục và đề xuất đầu tư dự án xây dựng Trường phổ thông Liên cấp quốc tế và Đại học tại thành phố Quảng Ngãi, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 
PV
.