Cập nhật lúc: 10:35, 30/06/2017 [GMT+7]
.

Thí sinh có 10 ngày để phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2017


Sau khi điểm thi được công bố chính thức, thí sinh có 10 ngày để gửi đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2017 đến đến Hội đồng thi.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo Quy chế thi THPT Quốc gia 2017, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại đăng ký dự thi. Cụ thể, thí sinh có thể nộp đơn tại trường THPT, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, các thí sinh làm tổng cộng 5 bài thi bao gồm Ngữ văn, Toán, tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. Trong đó, duy nhất môn Ngữ văn làm theo hình thức tự luận.

Đối với việc phúc khảo bài thi tự luận, mỗi bài thi tự luận có 2 cán bộ chấm thi thực hiện theo quy chế thi và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

Trong trường hợp kết quả chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ 3 chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả 3 cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến 2 chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản), nếu có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Theo K.N/VTV.VN

 

.