Cập nhật lúc: 08:22, 02/05/2017 [GMT+7]
.

Đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động: Phát triển về lượng, chuyển biến về chất


(Báo Quảng Ngãi)- Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đội ngũ công nhân, viên chức và lao động (CNVC-LĐ) cả nước nói chung, Quảng Ngãi nói riêng đã không ngừng lớn mạnh kể cả về số lượng và chất lượng.

Quảng Ngãi là một tỉnh đã và đang chuyển đổi cơ cấu kinh tế mạnh, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn tăng hằng năm và hiện có khoảng 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Phát huy vai trò của CNVC-LĐ

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 76.900 CNVC-LĐ, với 67.200 đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở 1.351 công đoàn cơ sở. Trong đó có 87% lao động đã qua đào tạo nghề về chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ ngày càng được nâng lên; có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tự học tập, rèn luyện, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường.

Đa số CNVC-LĐ ở tỉnh ta đều còn trẻ, được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, có tay nghề và khả năng tiếp cận khoa học, sử dụng công nghệ tiên tiến; đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu trong chăm lo cho người lao động.                   Ảnh: BS
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu trong chăm lo cho người lao động. Ảnh: BS


Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh cho biết: LĐLĐ tỉnh luôn chú trọng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy. Đây là tiền đề, động lực để đội ngũ CNVC-LĐ thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Tỉnh ta hiện có 4 KCN, KKT Dung Quất và KCN - đô thị- dịch vụ VSIP, với diện tích hàng nghìn hécta. Nhiều dự án lớn như NMLD Dung Quất, Doosan Vina... không chỉ tạo việc làm cho CNVC-LĐ, mà còn tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận với môi trường làm việc hiện đại, công nghệ tiên tiến. Qua đó, góp phần rèn luyện tác phong, bản lĩnh của người công nhân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. “Tự hào với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, những năm qua, đội ngũ CNVC-LĐ trong tỉnh đã không ngừng phát huy năng lực, trí tuệ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lao động giỏi, lao động sáng tạo, luôn hướng về cộng đồng, xã hội với những việc làm tốt, có ích”, ông Thanh khẳng định.

Nòng cốt trong các phong trào thi đua

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm phát triển đội ngũ CNVC-LĐ của tỉnh, thông qua các cơ chế, chính sách, chỉ đạo các tổ chức công đoàn. Tích cực tạo điều kiện nâng cao trình độ về mọi mặt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVC- LĐ. Năm 2016, đã phát triển được 4.694 đoàn viên, thành lập mới 18 công đoàn cơ sở; tỷ lệ người lao động thuộc diện ký hợp đồng lao động đạt 83,5%. Tỷ lệ công nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt khoảng 86,5%.

Công nhân Doosan Vina từng bước tiếp thu kỹ thuật tiên tiến, để nâng cao tay nghề.                                                        ẢNH: PV
Công nhân Doosan Vina từng bước tiếp thu kỹ thuật tiên tiến, để nâng cao tay nghề. ẢNH: PV


Đến nay, CNVC-LĐ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã vươn lên làm chủ về khoa học kỹ thuật trong điều hành, quản lý tại các nhà máy, qua đó giảm được chi phí, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho cơ quan, đơn vị. Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", xây dựng người CB, CCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"... được các cấp công đoàn thường xuyên phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Qua đó, đã khơi dậy lòng nhiệt tình, tính năng động sáng tạo của CNVC-LĐ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đồng; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng...

Chỉ riêng năm 2016, đã có 1.227 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của 283 đơn vị, làm lợi 8,7 tỷ đồng. Qua thực tiễn phong trào, đã xây dựng được đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh, phát huy được vai trò tích cực của công nhân trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh cho biết thêm, hiện nay nước ta đã ký kết các hiệp định kinh tế thương mại tự do thế hệ mới. Đây là một sân chơi hết sức phức tạp, mới mẻ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh phải không ngừng học hỏi.

Phát huy truyền thống và hiệu quả của phong trào, đội ngũ CNVC-LĐ trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam. Tiếp tục có nhiều hành động, việc làm có ích cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng, xã hội, đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

BÁ SƠN 

.