Cập nhật lúc: 22:26, 01/05/2017 [GMT+7]
.

Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng công vụ.
 
Theo đó, trong kế hoạch thực hiện CCHC năm 2017, UBND tỉnh chỉ đạo phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CCVC.
 
Nỗ lực khắc phục hạn chế   

Đào tạo, bồi dưỡng được xem là “chìa khóa” để tháo gỡ hạn chế, bất cập về trình độ của đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh. Đối với ngành y tế, thời gian qua có nhiều nỗ lực để nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, điều này đã góp phần nâng cao chất lượng công tác khám-chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, theo Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Y tế) Huỳnh Từ, trước yêu cầu thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý ở các bệnh viện cũng như nhu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ ngành y tế.

Học viện Chính trị khu vực III trao bằng tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị cho học viên là cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Ngãi.                              Ảnh: M.Anh
Học viện Chính trị khu vực III trao bằng tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị cho học viên là cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: M.Anh


Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các bệnh viện, về trình độ chuyên môn thì đáp ứng được yêu cầu, nhưng cần thiết phải được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về quản lý nói chung và quản lý bệnh viện nói riêng. Về năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện các kỹ thuật chuyên môn sâu. Số bác sĩ có trình độ chuyên môn được đào tạo sau đại học chủ yếu là bác sĩ chuyên khoa cấp I; nhân lực có trình độ tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II còn ít.

Ông Huỳnh Từ cho biết thêm, Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách chọn cử bác sĩ giỏi đi bồi dưỡng chuyên môn sâu ở trong và ngoài nước. Thay vì cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại các trường đại học như trước đây, trong chính sách mới này sẽ chọn cử cán bộ đi bồi dưỡng chuyên sâu tại các bệnh viện lớn, có uy tín để trực tiếp cọ sát với công việc.  

Đối với Trường Chính trị tỉnh, để góp phần thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị của tỉnh, nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn, để đội ngũ cán bộ áp dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn giải quyết công vụ. Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trương Thị Mỹ Trang cho biết, từ năm 2017, cùng với công tác đào tạo, trường sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng cho cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp, trước đây công tác bồi dưỡng của trường chưa thật sự được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp mở hơn 50 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã ở các địa phương trong tỉnh.

Để cán bộ đủ tầm, đủ năng lực    
 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định là nhiệm vụ đột phá. Bởi vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ, đủ tầm, đủ năng lực là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, được các cấp ủy đảng, chính quyền chú trọng thực hiện.

Theo số liệu thống kê của Sở Nội vụ, trong năm 2016 tổng số CB,CC tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước là 3.984 lượt người; viên chức là 6.092 lượt người. Tổng số CB,CCVC  tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài là 48 lượt người. Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, năm 2017 đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho khoảng 2.000 CB,CCVC với tổng kinh phí thực hiện hơn 7 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng cho biết, năm nay sẽ mở 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho CC,VC  lãnh đạo, quản lý là huyện ủy viên, thành ủy viên. Trước đây, tỉnh chưa tổ chức lớp bồi dưỡng cho đối tượng này. Các huyện ủy viên, thành ủy viên sẽ được trang bị kiến thức về công tác Đảng, quản lý nhà nước, nâng cao năng lực giải quyết công việc trong thực tiễn công tác, cũng như thực hiện tốt vai trò huyện ủy viên, thành ủy viên.

Ngoài ra, hạn chế được chỉ rõ qua tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy (khóa XVIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 cũng đã từng bước được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục. Tỉnh đã quan tâm đầu tư  cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo; tạo điều kiện cho CB,CCVC tham gia học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...


MINH ANH


 

.
.