Cập nhật lúc: 10:13, 19/02/2017 [GMT+7]
.

Học viện Báo chí tuyên truyền chỉ nhận TS điểm 3 năm THPT từ 6,0 trở lên


Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố dự thảo Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo dự thảo, Học viện quy định điều kiện nhận đăng ký xét tuyển với thí sinh như sau:

Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên. Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành: Nhóm 1: Ngành Báo chí;

Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;

Nhóm 3: Ngành Lịch sử. Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Trong từng nhóm ngành, Học viện quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.

Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia bài thi môn Tiếng Anh để tuyển sinh.

Môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển, căn cứ kết quả thi THPT quốc gia được quy định cho từng nhóm ngành như sau:

 

Nhóm ngành

Môn bắt buộc (A)

Môn tự chọn (B)(chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây)

Môn Năng khiếu (C)

Điểm xét tuyển

1

Ngữ văn

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh, Vật lý

Năng khiếu báo chí

A + B + C

2

Ngữ văn + Toán

Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

-

A + B

3

Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2)

Địa lý, Toán, Tiếng Anh

-

A + B

4

Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2)

Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội,

-

A + B

 

 

Theo Lập Phương/GD&TĐ

.