Cập nhật lúc: 21:49, 01/01/2017 [GMT+7]
.

Không ép buộc học sinh học thêm bằng bất kỳ hình thức nào


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ số 24/CT-UBND về tăng cường kỷ cương trong hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, UBND tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thống nhất quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm chấn chỉnh tinh trạng dạy thêm, học thêm tràn lan trái với quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bước đầu hoạt động dạy thêm, học thêm đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp theo sự quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục.

Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm, có biểu hiện chèn ép học sinh học thêm. Để tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao uy tín và đạo đức nhà giáo, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi các chính sách của Nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
 
UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo về chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm tăng cường công tác kiểm tra, ​quản lý các địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên đia bàn theo quy định.
 
Kịp thời phát hiện và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trái quy định, có biện pháp ngừng hoạt động của các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm trái quy định; kiến nghị thu hồi giấy phép đối với các tổ chức cá nhân được phép tổ chức dạy thêm, học thêm nhưng có biểu hiện vi phạm các cam kết với chính quyền địa phương; chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo tăng cường công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường, kiểm tra thực hiện các quy định quản lý điều hành, quản lý thu, chi, quản lý phí dạy thêm, học thêm. 

Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn quản lý để phát hiện, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động dạy thêm, học thêm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên để đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong từng giờ dạy; tăng cường việc giáo dục khả năng tự học của học sinh,…

Hiệu trưởng các trường học rà soát kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm đã xây dựng, cơ cấu các lớp dạy thêm phù hợp với trình độ học sinh, phân công giáo viên giảng dạy đáp ứng nguyện vọng của học sinh. Công khai nội dung chương trình giảng dạy cho phụ huynh học sinh, không đưa chương trình dạy thêm vào giờ học chính khóa. 
 
Đối với nhà giáo, thực hiện đúng nhiệm vụ của nhà giáo: Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; không cắt xén chương trình chính khóa để dạy thêm, không ép buộc học sinh học thêm bằng bất kỳ hình thức nào.
 
PV
 
.