Cập nhật lúc: 10:13, 04/04/2014 [GMT+7]
.

Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm


Bộ GD&ĐT vừa có quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Đồng thời, công bố chấm dứt hiệu lực các quyết định, công văn của Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2014.
 

Theo Hiếu Nguyễn/GD&TĐ

.