Từ 1/9, học sinh THPT vùng khó khăn được hỗ trợ ăn, ở

Thứ Năm, 10:32, 18/07/2013 [GMT+7]
.

Học sinh đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học, mức hỗ trợ tiền ăn/tháng bằng 40% mức lương tối thiểu chung.


Đây là nội dung chính trong Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng  quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, để được hưởng hỗ trợ, học sinh là người dân tộc thiểu số phải bảo đảm các điều kiện: Đang học cấp trung học phổ thông tại trường THPT hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) thuộc loại hình công lập. Học sinh đó, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định; nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập...

Với học sinh là người dân tộc Kinh, ngoài các điều kiện trên, phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

Các đối tượng đủ điều kiện nêu trên được hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học, mức hỗ trợ tiền ăn/tháng bằng 40% mức lương tối thiểu chung. Với các em học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà ở bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Chính sách hỗ trợ này được thực hiện từ 1/9/2013, tuy nhiên học sinh thuộc diện này sẽ được tính hưởng hỗ trợ từ ngày 15/3/2013./.
 

Theo Hải Châu/CAND


 

.