Ban hành mới chương trình bồi dưỡng NVSP cho giáo viên TCCN

Thứ Năm, 20:54, 11/04/2013 [GMT+7]
.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) thay thế chương trình bồi dưỡng NVSP bậc 1 và chương trình bồi dưỡng NVSP bậc 2 cho giáo viên dạy nghề và TCCN.

Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu của chương trình gồm 25 tín chỉ. Trong đó, khối kiến thức bắt buộc tối thiểu là 21 tín chỉ; kiến thức tự chọn tối thiểu 4 tín chỉ.


Bộ GD&ĐT yêu cầu hình thức tổ chức bồi dưỡng NVSP cho giáo viên TCCN cần linh hoạt (theo hình thức tích lũy tín chỉ) cho phù hợp với đối tượng và từng lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; có thể tổ chức bồi dưỡng tập trung một đợt hay nhiều đợt nhưng phải đảm bảo thời lượng và trong thời gian không quá 1 năm.

Sau mỗi học phần, kết quả học tập của người học được đánh giá thông qua các bài thi hoặc tiểu luận. Người học có các bài thi phải đạt từ trung bình trở lên và kết quả thực tập sư phạm từ đạt yêu cầu trở lên, không vi phạm quy chế thì đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP giáo viên TCCN.

Những giáo viên TCCN chưa qua dào tạo, bồi dưỡng NVSP, đã giảng dạy từ 3 năm trở lên tại trường TCCN nếu được bộ môn và Trường TCCN nơi đang giảng dạy đánh giá là giảng dạy từ đạt yêu cầu trở lên thì không phải thực tập sư phạm.
 

Lập Phương (GD&TĐ)

 

.