Phân khai 08 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

Thứ Tư, 21:49, 27/03/2013 [GMT+7]
.

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định phân khai 08 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh bổ sung nguồn vốn vay Quỹ giải quyết việc làm tỉnh năm 2013 cho các huyện, thành phố để cho vay giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố phối hợp với các ngành chức năng và địa phương liên quan tổ chức cho vay, thu hồi nợ theo đúng quy định.

 

PV

.