Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

Thứ Ba, 15:37, 05/03/2013 [GMT+7]
.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

Một buổi học GDQP
Một buổi học GDQPTheo đó, trang phục giảng viên và cán bộ quản lý GDQP-AN sẽ gồm: Trang phục mùa đông, Trang phục mùa hè, Mũ Kêpi, Mũ cứng, Mũ mềm, Thắt lưng, Giầy da, Tất sợi, Sao mũ Kêpi GDQP-AN, Sao mũ cứng GDQP-AN, Sao mũ mềm GDQP-AN, Nền cấp hiệu GDQP-AN, Nền phù hiệu GDQP-AN, Biển tên, Ca vát.

Trang phục sinh viên, học sinh GDQP-AN sẽ gồm: Trang phục (dùng chung hai mùa), Mũ cứng, Mũ mềm, Giầy vải, Tất sợi, Thắt lưng, Sao mũ cứng GDQP-AN, Sao mũ mềm GDQP-AN.

Trang phục học viên đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN được áp dụng như trang phục giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý GDQP - AN.

Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT) được sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, hiệu trưởng các trường TCCN, giám đốc các Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học.
 

Theo Kim Anh (GD&TĐ)

.