Bãi bỏ quy định không phát tán thông tin vi phạm Quy chế thi

Thứ Bảy, 14:45, 02/03/2013 [GMT+7]
.

Chiều tối 1/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.Theo đó, Bộ GD&ĐT đã xóa bỏ quy định: “Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi không được phát tán thông tin cho người khác, dưới bất kỳ hình thức nào”.

Thay vào đó Thông tư 06 sửa đổi: “Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi có trách nhiệm báo cáo cho nơi tiếp nhận là : Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố) và Thanh tra giáo dục. Việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo Pháp luật về tố cáo”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

Ngoài ra, những quy định về việc xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được Bộ GD&ĐT giữ nguyên nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của kỳ thi, không bao che cho các hành vi tiêu cực, như: Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi.

Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi thì phải tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bảo quản bằng chứng theo quy định; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin, bằng chứng đến cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý; triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm Quy chế thi theo thông tin đã được cung cấp; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Quy chế thi.Theo Báo Điện tử ĐCSVN

.