Quảng Ngãi: Quy định xét tuyển dụng giáo viên năm học 2012-2013

Thứ Năm, 10:27, 06/12/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- UBND tỉnh vừa ban hành Quy định xét tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên của tỉnh Quảng Ngãi năm học 2012-2013.

TIN LIÊN QUAN


 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có bằng tốt nghiệp ngành sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp khác và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Về trình độ: Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển: Có bằng tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non trở lên đối với giáo viên mầm non; có bằng tốt nghiệp trung học sư phạm tiểu học trở lên đối với giáo viên tiểu học; có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A đối với giáo viên trung học phổ thông.

Trung tâm Dạy nghề - giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - dạy nghề thực hiện tuyển dụng như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học, cơ sở dạy nghề tương ứng.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Lê Khiết: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có quy định cụ thể khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng.

Trong quá trình tổ chức xét tuyển dụng, tuyển dụng những người tốt nghiệp ngành sư phạm hệ chính quy đảm bảo 70% chỉ tiêu theo môn cần tuyển dụng; sau đó xét đến những người tốt nghiệp hệ chính quy ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; nếu còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét những người tốt nghiệp ngành sư phạm hệ chuyên tu, tại chức.

Đối với giáo viên bậc mầm non, tiểu học, số thí sinh dự xét tuyển có các trình độ trung học (hoặc trung cấp), cao đẳng, đại học thì xét tuyển dụng theo tỷ lệ và thứ tự như sau: 50% thí sinh có trình độ đại học, 30% thí sinh có trình độ cao đẳng và 20% thí sinh có trình độ trung học (hoặc trung cấp) so với chỉ tiêu cần tuyển.  

Đối với giáo viên trung học cơ sở, thí sinh dự xét tuyển có trình độ cao đẳng và đại học thì xét tuyển dụng theo tỷ lệ và thứ tự như sau: 70% thí sinh có trình độ cao đẳng, 30% thí sinh có trình độ đại học.

Xét tuyển đặc cách gồm: Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc hoặc tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, chuyên ngành sư phạm hoặc ngành khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

Cách tính điểm: Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1; điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2; điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển  giáo viên  phải có đủ các điều kiện sau đây: Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng  theo nhu cầu đã thông báo; người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

 Người không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi, nhưng có cha, mẹ, vợ hoặc chồng (có giấy chứng nhận kết hôn) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi được ưu tiên xét tuyển trước. Nếu còn chỉ tiêu thì mới xét tuyển người có hộ khẩu ngoài tỉnh.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển.

Nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì  người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ; con thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc ít người; đội viên thanh niên xung phong; đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người dự tuyển là nữ. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.


                    
                                Anh Thư
 

.