Giáo dục Việt Nam: ADB tài trợ 90 triệu USD

Thứ Sáu, 14:11, 02/11/2012 [GMT+7]
.

Dự án cũng sẽ kiểm tra tính khả thi của việc cho phép giáo dục tư nhân với vai trò ngày càng tăng trong khu vực nhà nước.

Theo thông cáo từ văn phòng ADB tại Việt Nam hôm 2/11, ADB sẽ cung cấp 90 triệu USD trong quỹ mới để giúp Việt Nam nâng cao kỹ năng giảng dạy tại cấp trung học phổ thông.

Dự án tập trung vào việc cải thiện tiêu chuẩn giảng dạy thông qua việc giới thiệu các tiêu chuẩn quốc tế, các phương pháp đào tạo mới và cung cấp các tài liệu đào tạo mới, nâng cao chất lượng các chương trình giảng dạy, bao gồm cả đầu tư vào sách giáo khoa và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho các học sinh gặp khó khăn trong học tập.

Dự án cũng sẽ kiểm tra tính khả thi của việc cho phép giáo dục tư nhân với vai trò ngày càng tăng trong khu vực nhà nước thông qua các quan hệ đối tác công tư.

Dự án sẽ này kéo dài trong khoảng 7 năm, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019.Theo Gafin
 

.