Chấn chỉnh công tác đưa lao động và chuyên gia đi lao động nước ngoài

Chủ Nhật, 13:58, 24/06/2012 [GMT+7]
.

TIN LIÊN QUAN

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương yêu cầu chấn chỉnh công tác đưa lao động và chuyên gia đi lao động nước ngoài.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các Sở LĐTB&XH, Tư pháp, Tài chính, TT&TT và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách của TƯ và tỉnh liên quan đến việc đưa lao động của tỉnh và chuyên gia đi lao động ở nước ngoài; tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về việc đưa lao động và chuyên gia đi lao động nước ngoài.

Sở LĐTB&XH có trách nhiệm thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc nước ngoài để nắm bắt thông tin về thị trường lao động, tình hình người lao động là người Quảng Ngãi đang làm việc ở nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH Quảng Ngãi tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đưa lao động và chuyên gia đi lao động nước ngoài.PV
 

 

.