,
Cập nhật lúc 10:06, Sunday, 13/05/2012

Tây Trà: Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực


(QNg)- Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, Huyện ủy Tây Trà đã đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể và xác định các nhiệm vụ trọng tâm để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.

TIN LIÊN QUAN


Huyện ủy Tây Trà xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là thực hiện tốt công tác khảo sát, dự báo và quy hoạch nguồn nhân lực. Trong đó chú trọng quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, nhất là những cán bộ có tâm huyết. Trong đó chú trọng phát triển nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương là hướng đi đúng đắn, vì đây mới chính là nguồn nhân lực tại chỗ lâu dài. Thực tế ở Tây Trà hiện nay cho thấy, đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ hầu hết là người ở các huyện đồng bằng lên đây công tác. Do đó, khả năng phục vụ lâu dài tại địa phương không cao, gây ra sự hẫng hụt đối với công tác cán bộ ở đây.

Phát triển nguồn nhân lực tại chỗ là hướng đi đúng của huyện Tây Trà.
Phát triển nguồn nhân lực tại chỗ là hướng đi đúng của huyện Tây Trà.


Mặt khác, để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, Tây Trà cũng xác định việc phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa từ bậc mầm non đến phổ thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện tốt, huyện đã và đang tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ trong độ tuổi, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi, xóa mù chữ cho người lớn và từng bước phổ cập THPT. Giáo dục là nền tảng cho mọi sự phát triển. Những năm qua, chất lượng giáo dục ở Tây Trà vẫn còn ở mức thấp. Vì cái gốc của giáo dục là các bậc học mầm non, giáo dục phổ thông chưa được phát triển đúng mức, trong đó đáng lưu ý là tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm ở Tây Trà luôn ở mức cao, trên 45%.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Tây Trà còn tập trung thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, đưa công tác này trở thành thường xuyên. Đồng thời kết hợp  thực hiện cơ chế tập sự lãnh đạo, quản lý với luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt, trong giai đoạn tới, huyện Tây Trà sẽ tập trung xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đưa cán bộ trẻ về công tác tại xã đặc biệt khó khăn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn để trưởng thành một cách toàn diện. Đây sẽ là nguồn cán bộ kế cận chất lượng và hiệu quả của Tây Trà trong tương lai. Bên cạnh đó, Huyện uỷ Tây Trà cũng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ cấp xã.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 một cách hiệu quả sẽ góp phần quan trọng giúp huyện vùng cao Tây Trà xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.


Bài, ảnh: Nhị Phương
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/201205/Tay-Tra-day-manh-phat-trien-nguon-nhan-luc-2154738/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,