Quy định sách tối thiểu cho HS tiểu học năm học 2011-2012

Thứ Năm, 13:11, 18/08/2011 [GMT+7]
.

Năm học mới 2011-2012, Bộ GD&ĐT quy định sách tối thiểu đối với mỗi học sinh lớp 1 là 6 cuốn; lớp 2: 6 cuốn; lớp 3: 6 cuốn; lớp 4: 9 cuốn và lớp 5: 9 cuốn.

Bộ GD&ĐT tiếp tục nhấn mạnh giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường

Cụ thể, với lớp 1 là các đầu sách: Tiếng Việt 1 (tập 1), Tiếng Việt 1 (tập 2), Vở Tập viết 1 (tập 1), Vở Tập viết 1 (tập 2), Toán 1, 6. Tự nhiên và Xã hội 1.

Với lớp 2 là các đầu sách: Tiếng Việt 2 (tập 1), Tiếng Việt 2 (tập 2), Vở Tập viết 2 (tập 1), Vở Tập viết 2 (tập 2), Toán 2, Tự nhiên và Xã hội 2.

Quy định sách tối thiểu với học sinh lớp 4 là: Tiếng Việt 4 (tập 1), Tiếng Việt 4 (tập 2), Toán 4, Đạo đức 4, Khoa học 4, Lịch sử và Địa lí 4, Âm nhạc 4, Mĩ thuật 4, Kĩ thuật 4.

Quy định sách tối thiểu với học sinh lớp 5 là: Tiếng Việt 5 (tập 1), Tiếng Việt 5 (tập 2), Toán 5, Đạo đức 5, Khoa học 5, Lịch sử và Địa lí 5, Âm nhạc 5, Mĩ thuật 5, Kĩ thuật 5.

Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.

Các Sở GD&ĐT huy động các nguồn kinh phí để thực hiện việc cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh; các trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập. Cùng với đó, khuyến khích các trường áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”…phù hợp điều kiện thực tế.
 
Theo GDTĐ
.