Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2011-2012

Thứ Ba, 08:29, 16/08/2011 [GMT+7]
.

Ngày 12/8, Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có Chỉ thị số 3398 /CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2011-2012, Bộ GD-ĐT đã có Công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2011-2012.


Cụ thể, Công văn nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm của GDTH cần tập trung trong năm học 2011-2012: Gồm:

Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.

 Công văn yêu cầu các CSGDTH chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho HS. Ảnh, gdtd.vn
Công văn yêu cầu các CSGDTH chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho HS. Ảnh, gdtd.vn

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tích cực chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục.

Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012.

Tổ chức đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11 vào tháng 12/2011. Tích cực chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tham gia Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông (PISA) vào tháng 4/2012.

Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lí và giao quyền chủ động cho các nhà trường; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lí giáo dục.

Phối hợp triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS và THPT thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, thanh tra giáo viên. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo nguồn đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của đất nước.
Theo GD&TĐ
.