Giáo viên mầm non được bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết/năm

Thứ Sáu, 14:13, 19/08/2011 [GMT+7]
.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non. Chương trình này áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non.

 Giáo viên Mầm non được bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết/năm học (Ảnh: gdtd.vn)
Giáo viên Mầm non được bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết/năm học (Ảnh: gdtd.vn)

Theo đó, mỗi giáo viên mầm non thực hiện chương trình bồi dưỡng trong 120 tiết/năm học. Nội dung chương trình bồi dưỡng bao gồm 2 khối kiến thức: tự chọn và bắt buộc.

Với khối kiến thức bắt buộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục mầm non.

Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục cấp học mầm non theo từng thời kỳ của mỗi địa phương.

Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non, với 12 nội dung bồi dưỡng: Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục; Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên; Nâng cao năng lực hướng dẫn  và tư vấn giáo dục của giáo viên; Nâng cao năng lực phát hiện và cá biệt hóa  với  trẻ  đặc biệt chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí của giáo viên; Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục của giáo viên; Tăng cường năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên; Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên; Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá của giáo viên; Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên; Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên; Phát triển năng lực hoạt động hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên; Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cá nhân giáo viên.

Việc đánh giá thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non của các địa phương và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên mầm non được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Theo GD&TĐ
.